Siirry suoraan sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Laadittu 12.4.2021. 

Tämä on Disakamula Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Kohtaamiskouluttaja Kamu on disakamula oy:n aputoiminimi. 

1. Rekisterinpitäjä 

Rekisterinpitäjä on Disakamula oy. Yrityksen Y-tunnus: 2925987-6. Yritykseen kuuluu yrityksen omistaja Disa Kamula. 

Vastaava yhteyshenkilö on: Disa Kamula, Sammonkatu 8-10 F, 33540 Tampere, PUHELIN, info@disakamula.com 

2. Rekisterin nimi 

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri – Markkinointi- ja asiakasrekisteri 

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on: 

  • asiakassuhteen ylläpito 
  • asiakastapahtumien ja palvelujen varmentaminen 
  • asiakaspalvelun kehittäminen 
  • jälleenmarkkinointi sosiaalisen median kanavissa 
  • tuotteiden ja palvelujen markkinointi 
  • tietojen tilastointi 

Rekisteri koostuu palvelun tilanneiden yhteyshenkilöiden ja/tai yritysten tiedoista. Rekisterin henkilötietoja käytetään yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointimateriaalia. 

4. Rekisterin tietosisältö 

Etunimi ja sukunimi 

Sähköpostiosoite 

Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero) 

Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot (laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot). 

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa. 

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjä voi jakaa rekisterinpitäjän tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja harkintansa mukaan muille kyseisen tapahtuman osallistujille, mikäli se on tapahtuman luonteen vuoksi tarkoituksenmukaista. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tapahtumiin osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja viranomaisille, jos viranomainen sitä vaatii. 

Muissa tapauksissa tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti muun muassa salasanoilla. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. 

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

Verkkosivujen tietosuojaseloste

Koskee verkkosivuja: https://www.kohtaamiskouluttaja.fi.

Kommentit

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Evästeet (Cookies)

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select ”Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Muilta sivuilta upotettu sisältö (Youtube)

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.